CÔNG TY TNHH MTV DƯƠNG BẢO ANH
Mã số thuế: 3702206818 – Mã số doanh nghiệp: 3702206818
Địa chỉ: Số 18B/2A khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương.
Hotline: 0984 271119 – 0988 044468
Điện thoại: 0650 376 5013 – Fax: 0650 3765 012
Website: www.palletbaoanh.com – Email: palletduongbaoanh@gmail.com